دارم میرم به پابوس سرزمینی که توش متولدشدم

حالا داره تاب سواری میکنه بیچاره میمونه هم باید سوار بشه

دیروز رفتم برای نوه برادرم که اخر اردیبهشت بدنیا میادکادو بخرم

کنارخونه مون یک فروشگاه لباس بچه است.کیمیا راهم باخودم بردم

کیمیا از روی رگال مغازه اینوبرداشته داده به فروشنده میگه اگا اینوبزار توی پلاستیت ببرم بهش میگم این مال کیه ؟میگه خودم دامن خوشگل ندارم هرچی گفتم این کوچیک یکی دیگر بردار .قبول نکرد فقط گرمز(قرمز) میخواست.

توی راه بهم میگه مامان این دامنم ژشت شده دی  آر(دربیار) اینو بپوشم بهش گفتم بریم خونه برات درمیارم .تارسید خونه جلوی در لباسهاش را عوض کرد . زودی رفت جلوی تلویزیون نی نای بزار که برصکم (برقصم ).آمدم ازش عکس بگیرم باطری تمام شد همین یک دونه عکس را گرفتم قربون اون ذوق کردنت بشم .کاملاً تاپ ودامن براش اندامی بود خیلی بهش میومد

چند روز پیش باهم رفتیم سوپر خرید بکنیم براش بستنی خریدم جلوی درِِمغازه یک پسربچه هم سن خودش وایستاده بود رفته بستنی تعارف بچه میکنه بهش میگه بگیر من میخرم .بچه قبول نمیکرد اینقدر دستش را دراز کرد و بهش اصرار کرد تا بچه بستنی راگرفت بعد به میگه یکی دیگر برام بخر اونو دادم به نی نی بیا براش بازکن .  البته یک شد 4 مدل بستنی که خانم انتخاب کرد .مغازه دارویک خانوم دیگر آنجا بودن تعجب کرده بودن . آخه اینجا معمولا ازاین کارها نمیکنه چشمک

 مامان میترا وباباسروش عمراً ازاینکارا نمیکنند مامانش جونش روی شکمش میداد خندهاین کارش به خودم وداییهاش رفته  مخصوصاً آگای مهرداد.قربون دل مهربونت بشمقلببغلاینقدر بوسش کردم وبغلش کردم فشارش دادم

/ 9 نظر / 10 بازدید
یسنا

خدا پشت و پناهتون، سفرتون به خیر و شادی! هر چند دلمون واستون خیلی تنگ میشه مامان گلی جون[بغل][ماچ][بغل]

یسنا

چه دامن گرمز خوشگلی! چه باسلیقه اس دخترمون![ماچ][ماچ][ماچ]

یسنا

اون دست و دلبازیش که من یکی رو کشته اصلا![ماچ] مخصوصا که از کیسه خلیفه هم میبخشه![خنده]

ا پس کیمیا رو کی نگه میداره پیش کی میمونه نکنه میبرینش دخمرتونم

میترا

عجب زیر آب زنی هستی مادر جان. توی شکمویی به مامانش رفته. میاد دهنم رو نگاه میکنه ببینه چی دارم میخورم. مهربونی اش هم به خودم رفته... شما برو رشت

ونوشه و عمو دون دون

فداششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش مرده یاین آگای مهراد گفتنشمممممممممممممم[ماچ][ماچ][ماچ]ناناز خانوم لپاشو ببین گل انداخته بوسسسسسسسسسسسسسس اره خیلی تو نانازووووووو عزیزییییییییییییییییییییییییی عشقولانههههههههههههههههههههههههههههه بازم بیااااااااااااااااااااااا زود زودددددددددددددددددد[قلب][قلب][قلب][قلب]

ملی جون

خدا حفظش کنه براتون خیلی بانمکه

ملی جون

بجای منم برین بهتون خوش بگذره آخه ماهم قرار بود امروزبریم رشت اما نشد[ناراحت]