درخواست یک مادرخسته ودلشکسته ازخالق مهربانش

خدای من تنها یارو یاور من صبرم رادربرابر ناملایمتهای زنگی زیاد کن تانشکنم.

خالق مهربانم :توخواستی من باشم پس مرا مثل دیگران در زیر این بار سنگین تنها نزار ومثل همیشه دستم را بگیر تابتونم ازاین بحران بگذرم.

خدایا:بخشندگی ،استواری،دلگرمی، سرسختی برای جنگیدن بامشکلات،رادرمن قویتر کن

شنونده دردهای من:سرزندگی،خنده،مهروصفا،انگیزه بودن رادروجودمن تقویت کن تاشادی به زندگی من برگرده

پروردگارا :میدونم حال منو درک میکنی .میدونی که تمام اینهارابه خاطر عزیزانم ، عزیزانی که باارزشترازهرچیزی برای من هستن میخواهم و برای خودم هیچ نمی خواهم

 

عزیزانی که نمیخواهم وقتی وارد خونه میشوند پژمرده گی را چهره من ببینند. وباپژمردگی من پژمرده شوند.این وضعیت مرا عذاب میده ومثل خوره درحال خوردن وجودمنه.

خدای من میدانم هیچ وقت برای بنده گانت بدنمیخواهی.

فقط بخاطر بچه هام روزنهای زندگی ام را تابناک کن.

این درد دل یک مادر است که عجزانه ازخالقش میخواهد.

 

/ 5 نظر / 9 بازدید
ونوشه و عمو دون

خدابه شما طول عمر بده مامان گلی با این همه احساس مهر و عاطفه سرشارتون...ما که از اینرو ایران زمین دلمون پر میزنه برای مینیاتوری بلطف کارهای شما ...خداحفظ تون کنه[گل][گل][گل]

یسنا

خدایا! سایه مهربون و بزرگوار مامان گلی رو تا همیشه بالای سر خونواده شون و ما نگه دار! آمین![قلب] انشالله همیشه دلتون شاد و لبتون خندون باشه مامان گلی عزیزم![بغل]

یسنا

[قهقهه][خنده] چه خوب متوجه شدین مامان گلی! من از دو زودتر خوابم نمیبره اصلا![نیشخند]

فریبا مامان رایین

خدا بهترین دوست برای قلبهای زلاله... می دونم که صداتونو می شنوه و همیشه همراهتونه... امیدوارم که بهترین لطظه ها رو براتون رقم بزنه...

مامان یاسمین زهرا

الهی آمین[گل]