سومین سفر کیمیا به زادگاه مامان گلی

این عکس کیمیا توی راه از آقای مهرداد درحال رانندگی گرفت

وردی جنگل گلستان

کیمیا روز اول خانه خاله اعظم اولین بستنی یخی 

کیمیا با این میوه ها داستانی داشت همش فکر میکرد اینا خوردنی میرفت سراغ انگورش

کیمیا و پاستیل

/ 2 نظر / 60 بازدید
مامان یاسمین زهرا

خوشمزه بامزه دلم برات تنگ شده بود حسابیییییی[ماچ]

عزیزم ایشالله همیشه سالم و شاد باشه[گل]