بیاین دوستان عروس خانم آمده

فقط ژستش را داشته باشین دستاش را چه جوری روی هم گذاشته 

/ 6 نظر / 58 بازدید
مامان یاسمین زهرا

ای قربون ژستتتتتت،چقدر خوشگل شدی[قلب]

میترا

[ماچ][ماچ][قلب][قلب]

عمو دون دون

[بغل][بغل][بغل]اییییییییییییییی ناقلا چه لباسی قشنگی چه عروس نانازی [ماچ][ماچ]اتفاقا دوقلوهای ما هم برا پیش دبستانی لباس عروس پوشیدن و رفتن تا اخر سالی عکسای قشنگ بندازن قربونت بره عموییییییییییییییی چقدر خوشگل شدی اسفند دود کن مامان گلیییییییییییییییی

نیلوفر

عزییییییییییییییییییزم چقدر خوشکله[قلب]

مامان گلی

الهی قربونش برم چقد خوشکل شدی کیمیای خاله