روزت مبارک عزیز خانه من

دراینده مادری خواهی شد پر از احساس وارزوهای قشنگ

مادری که دخترش راحت با ارمش مطمئن دراغوشش می خوابد

ومادر بزرگی که باتمام وجودت عاشق میشوی وهر لحظه قلبت برای نوه خوشگلت میتپد

بادیدن نوه انرژی میگیری انگیزی خواهی داشت برای بودن

نوه ای که وقتی تو درکنارش هستی از تو جدا نمیشود 

با تمام وجودم عاشقت هستم

دخترم همیشه پاک دامن صبور شاد پراز شوق صادق بدون هیچ حیله ونیرنگ زندگی کنی 

/ 1 نظر / 134 بازدید
نیلوفر

سلام سايتتون ازعالي يه چيزی هم اونورتره واقعا وبسايت خيلي خوب و بروزي داريد