کارهای روزانه کیمیای من

بعدازخوردن دخترگلم ظرف غذاش رامیبره آشپزخانه توی ظرفشوئی میزاره

بعدهم میاددستش رابه من نشان میده تا بریم شش(سس)روی دستهاش مالیده را بشوریم

 

اینم برنامه بعدیش

قربون چشمهاش رابازبسته میکنه میگه خاموش ،روشن

اینجاداره برام میرخصه

اینم که کارهرروزش میره دکمه تلفن میزنه صدای تلفن درمیاره که ماگوشی رابرداریم صحبت کنیم

/ 7 نظر / 15 بازدید
مامان یاسمین زهرا

دامنش منو کشته[نیشخند].ووووووووی چقدر خوشمزه حرف میزنی

ونوشه و عمو دونش

الهی قلبونت برممممممممممممممم این دستای سس یتو بده عمو بخولههههههههههههههههههههههه خووووووووووووووو[ماچ][نیشخند] میگم کیمیا مامان گلی رو زیاد خسته نکنیااااااااا عشق عموووووووو این روشن خاموشت منو کشتههههههههههههههههههههههههههه[ماچ][ماچ][ماچ]

ونوشه و عمو دونش

واییییییییییییییییییییی خدا مامان گلییییییییییییییییییییی یادم رفت بگممممممممممممممم این لباسسسسسسس دونی دونیییییییییییییییییییییییییی رو کی خریدهههههههههههههههه ندیده بودممممممممممم خووووووووووووو[خجالت]خودم برات میرقصمممممممممممممممممممممممم عشقولانهههههههههههههه عمووووووووووووووووووووووووووووو قربون اون رقصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت[قلب][قلب][قلب][قلب]

میترا

جیگرِ مامانشه. تو که از این جیگرها ندااااااااااااااااری

می می

خدایا!!!! کویرم!!!![نیشخند]

تکتم

الهی بگردم که همیشه یک دامن هم تنشه !!!!