/ 2 نظر / 156 بازدید
حسین

سلام خدا حفظش کنه - زیبا و دلنشین

هنرجو

من به آبی خیال تو مثل ماهیان بی شکیب به آنچه در دلت گزیده ای مایلم . . هر چند که دم نمی زنی و با سکوت خویش موج های بی قرار را به گوشه ی دلت نشاند ه ای...[گل]