ماشالله دولا دولا

داره با هاجر میرقصِ

اخر شعرها راتکرار میکنه

بله..... خانم روی میز شیر ریخته داره پتوراجمع میکنه به من میگه بشور

حالا دیگر باید بره روی سن برقصِ

ببینش باچه شیطنتی داره بابا علی را نگاه میکنه

خوب برنامه تمام شد بیام پایین همجا باید دستمال کاغذی دم دستش باشه یا داره دستش پامیکنه یا دماغش الهی من قربون اون دماغ کوچولو اندازه نخودت بشم

باباعلی ازدورمراقب کیمیاست

یادش آمده آناس(آدامس )میخواسته ازباباعلی بگیره

الهی قربونت بشم که میدونی چجوری رفتار کنی

نگاه چجوری داره بوس میکنه.برای شکم هرکاری میکنهنیشخند

/ 7 نظر / 13 بازدید
پریسا

خیلی خیلی خیلی خیلی ازت ممنونم که بهم سر زدی. اما به حضور سبزتان بازم نیازمندیم. بدو که کلی مطلب جدید دارم

ونوشه و عمو دون دون

ای جانننننننننننننننننننننننننننننننن[ماچ][ماچ][ماچ]تو یه دخمل کپل مپل هستی[خوشمزه][خوشمزه]دلبری هاشووووووووووووووووو ببینننننننننننننننننننننننننننننننننننننن...عمو من خودم اناس برات میخرم بوسم میکنی؟[پلک] فداتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت[ماچ][ماچ][ماچ]

یسنا

ای جونمممممممممم[بغل]

ونوشهههههههههههههههههههه

باور کنیدددددددددددددددددد منظورشششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش منممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم خدایااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فداتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت کیمیا[ماچ]

مرجان

الهی [ماچ]

فریبا مامان رایین

وای پس شما هم هر روز این سی دی رو نگاه می کنید؟! که خانوادگی حفظ شدیم[نیشخند]

میترا

عزیززززززم. فدای توی بشم. فسقل بلا. دلبری می کنی