ادامه سفر روز سیزده بدر کیمیادر طبیعت

کیمیا وپارساجون

کیمیا و پارسا جون و رامین جون بابای پارساجون واکبراقا درحال کباب زدن

مراسم کاهوو سکنجبین خوردن سیزده بدر

/ 2 نظر / 79 بازدید
سپیده

چه جالب...نمیدونستم روز 13 مراسم کاهمو خوردن هم دارین بانو...

عمو امیر

اقا اینجاروووووووووووووووو کاهو خیلی دوسدارمممممممممممم[خوشمزه]