28اسفند بهترین روز و شیرین ترین روز زندگی من

28اسفند 1364ساعت 11:45دقیقه ظهر بهترین وشیرین ترین لحظات زندگی را تجربه کردم. روزی که خداوند مهربان منولایق مادرشدن دانست، دایی مسعود رابه من هدیه داد. وعاشقم کرد.عاشق زندگی، بهانه بودنم،ادامه دادن واستواربودن دربرابر تمام سختیها ،ناملایمات زندگی، هیچ چیز دیگر برام مهم نبود  فقط عاشق بودم عاشق دایی مشعودتازه پاکترین عشق راتجربه می کردم. دوست داشتن کسی که خودم انتخابش کرده بودم فقط مال خودم بود وهیچکس نمیتونست مارا جداکنه یا عشقمون تقسیم کنه وتاپای جونم براش وایستادم .هرکاری براش میکنم دیوانه وار عاشقشم ودوستش دارم .

دایی مسعود 2ماهه

عکس دایی مسعود که روزتولد کیمیا گرفت

عاشقتم عزیزم

بهترینها را برات آرزومی کنم قلبقلبقلب

/ 4 نظر / 12 بازدید
امیر

وای خدا ببین تتلد کیه[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] داداشی دهه ی 60خودم تولدت مبارک انشالله که امسال پایان مجرد بودنت باشه به حق همون نعمت کوچیک تو خونتون ..انشالله که امسال پایان همه مشکلات زندگیت باشه..انشالله که سال بعد بیام تتلد نه نه عروسی بهتره مامان گلی پروی ما رو ببخش...خلاصه پراز شادی و خیرو برکت باشه برای همه تون..ماعروسی میخوایمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[نیشخند]

مرجان

تولدش مبارک

مامان یاسمین زهرا

انشاا... همیشه تنتون سالم باشه و بقیش هم همون دعاهایی که عمو امیر کرد.تولدتون مبارک دایی مسعود

مامان میترا

قربون داداشم بشم. همه عاشقشن