روز جهانی کودک

روز جهانی کودک را به نگین خانه ام .به شور زندگیم.به انگیزه بودنم.به خانم خانه ام کیمیای عزیزم وبه همه نی نیهای وبلاگم تبریک میگم انشالله یک روزی مامان میترا به نی نی کیمیا تبریک بگه

اینم نگین چندروزه خانه من

 

کیمیا و اولین غذاخوردنش

 

 

کیمیا اولین سفری که باداییها وما داشت

/ 5 نظر / 17 بازدید
امیر

تبریکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک ازاولش هم با مزه غذا میخوردی تو[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

فریبا

روز کودک به کیمیای خوشگلم مبارک باشه[بغل]

میترا

ممنون مامانِ مهربونم[ماچ]

مامان یاسمین زهرا

هزار هزارتا تبریکککککککککککککککککک[گل]