حرفای مامان گلی

برای کیمیا عشق مامان گلی

اخرین سه شنبه مرداد نود وچهار شروع سفر به زادگاه مامان گلی رشت وروستاهای اطراف

صبحانه رابجنورد بجنورد کناریک پارک خوردیم اینم صبحانه کیمیا شب را بابلسر موندیم البته بیشتر به خاطر کیمیا که دریا میخواست ولحظه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 179 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
اسفند 93
5 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
2 پست
شهریور 93
6 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
10 پست
بهمن 92
7 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
14 پست
مهر 92
5 پست
شهریور 92
9 پست
مرداد 92
18 پست
تیر 92
13 پست
خرداد 92
20 پست
اسفند 91
16 پست
بهمن 91
11 پست
دی 91
10 پست
آذر 91
10 پست
آبان 91
9 پست
مهر 91
9 پست
شهریور 91
9 پست
مرداد 91
7 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست